Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

...για τους ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ (εθνιστές), πατρίδα είναι οι άνθρωποι και πατριωτισμός η υπεράσπιση ή απελευθέρωσή τους από την τυραννία!... για τους ΦΑΣΙΣΤΕΣ (εθνικιστές), πατρίδα είναι η γη και πατριωτισμός η κατάκτηση και η υποδούλωση ανθρώπων! Για τους ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ πατριωτισμός είναι η άμυνα, για τους ΦΑΣΙΣΤΕΣ η επίθεση, ο ιμπεριαλισμός...
...το ενδιαφέρον με τη θρησκεία είναι, ότι ενώ προσδοκά ανάσταση νεκρών, για την "ανάσταση" των ζωντανών δεν λέει κουβέντα...