Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

...αυτοί που επέλεξαν τη φριχτή συνήθεια να τους ορίζει, αυτοί πάντα στις σπουδαίες στιγμές αόριστοι θα στέκουν...